ZRENJANIN – BEOGRAD – ZADAR

VREME U POLASKU STANICE VREME U POVRATKU
19:00 ZRENJANIN 19:30
20:20 BEOGRAD 18:10
21:15 S.MITROVICA 17:15
22:00 gran.prel.BATROVCI 16:30
01:20 SISAK 13:10
01:55 PETRINJA 12:35
02:25 GLINA 12:05
04:25 PLITVICE 10:05
04:45 KORENICA 09:45
05:30 UDBINA 09:00
06:00 GRAČAC 08:30
06:25 OBROVAC 08:05
06:55 BENKOVAC 07:35
07:30 ZADAR 07:00

REŽIM SAOBRAĆAJA: SVAKODNEVNO TOKOM CELE GODINE