telefonfacebook

  Banja Morahalom - shoping Segedin

   

  Jednodnevni izlet
  Polasci : 21.07. 04.08. 18.08. 01.09.

   

  Grad Morahalom se nalazi u južnom delu Mađarske. Od prvog većeg grada, Segedina, grad je udaljen oko 20 kilometara zapadno, a od državne granice sa Srbijom svega 6 kilometara.
  Banja Eržebet u Morahalomu
  Uronite u zdravlje na dohvat ruke od Segedina, gde imate 14 pokrivenih i 9 otvorenih bazena, sauna sa 11 kabina, unutrašnji i spoljašnji tobogan, dečje kupalište, sauna-sveta gde čeka vas nezaboravan doživljaj!
  Lekovite vode Eržebet i Arpad (sa vodom 35-39 oC) su pogodne za lečenje oboljenja kičme, reume mišića i ginekoloških problema. Lekoviti bazeni pune se isključivo lekovitom vodom bez dodavanja hemikalija. Banja pruža mogućnost zabave, uživanja i dobrog provoda za sve uzraste, a za dobru hranu brine čarda koja se nalazi u sastavu banjskog kompleksa.

   

  PROGRAM PUTOVANJA:
  Polazak iz Beograda u 05:30 časova, parking kod Sajma. Vožnja preko Srbije uz zadržavanja zbog obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u Morahalom u prepodnevnim časovima. Po dolasku slobodno vreme za kupanje i uživanje. Boravak u banji do popodnevnih časova kada je predviđen polazak ka Segedinu .
  Poseta hipermarketima Auchan (bivša Cora), Metro, Praktiker. Slobodno vreme.
  Polazak za Srbiju u 19h. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima.

   

  CENA ARANŽMANA po osobi: 1.350 dinara

   

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  Prevoz autobusom visoke turističke klase (full oprema, klima, tv, video, dvd, mikrofon)
  Usluge predstavnika agencije tokom celog trajanja putovanja
  Odlazak u Segedin, radi shopinga u hipermarketima Aushan (bivša Cora), Metro I Praktiker
  Troškovi organizacije putovanja

   

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  Ulaznica za banju
  Individualni troškovi
  Putno zdravstveno osiguranje
  Nepomenute usluge

   

  NAČINI PLAĆANJA:
  Plaćanje do 7 dana pre polaska: gotovinski, putem platnih i kreditnih kartica (VISA, DINA, MASTER, MAESTRO CARD)

   

  POPUSTI: Cena aranžmana za decu do 12 godina -1.000 dinara

   

  POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
  Postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Novi Sad – Horgoš (granica sa Mađarskom)

   

   OPŠTE NAPOMENE:
  • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
  • Za ponuđeni aranžman za građane Republike Srbije obavezan biometrijski pasoš
  • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. termina polazaka, zadržavanja na granici…)
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu 1-2 nedelje unapred
  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
  Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
  Turistička agencija BANBUS nastupa u svojstvu organizatora putovanja, licenca. OTP34/2010 od 12.02.2016.godine.
  Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
  Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
  Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

   

   

   

   

   

   

  Organizator putovanja TA “Banbus” licenca OTP34/2010 od 12.02.2016.godine.
  Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA“Banbus” usaglašeni sa YUTA standardima

   

   

  leto 2017 banbus

  Video - Budimpešta

  video-budimpesta

  © 2017 Banbus - Licenca OTP 34/2010 od 28.01.2013 - Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera.
  Design © bojovicdejan.com