telefonfacebook

  Solun - 8. mart

   

   

  09.03.2018. - 12.03.2018.
  (Dva noćenja sa doručkom)

   

  1.DAN (09.03)- BEOGRAD - SOLUN
  Polazak u večernjim časovima. Vožnja kroz Srbiju i Makedoniju, uz kraća usputna zadržavanja zbog obavljanja graničnih formalnosti.

  2. DAN (10.03)- SOLUN
  Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Odlazak do Zejtinlika-groblja srpskih vojnika iz I svetskog rata. Zatim odlazak na organizovano panoramsko razgledanje grada: obilazak Bele kule, crkve Svetog Dimitrija, Galerijusovog slavoluka, Rotonde, statue Aleksandra Velikog. Slobodno vreme za individualna razgledanja ili šoping. U popodnevnim časovima nastavak puta ka Olimpic Beach. Noćenje u hotelu Banbus.

  3.DAN (11.03.)- OLIMPIC BEACH - METEORI
  Doručak. Fakultativni odlazak na celodnevni izlet do Meteora. Vožnja kroz klanac Tempi i poseta crkvi Svete Petke. Nastavak puta do Kalambake i obilazak radionice ikona. Potom nastavak do manastira Veliki Meteori. Jedan od šest, a ujedno i najveći manastir Meteora, građen je sredinom četrnaestog veka, a kao jedan od dvojice osnivača pominje se Jovan Uroš Nemanjić, odnosno monah Joasaf. Obilazak manastirskog kompleksa i slobodno vreme. U popodnevnim časovima Povratak ka Olypmic Beach. Slobodno vreme. Fakultativno GRČKO VEČE. Noćenje u hotelu Banbus.

  4.DAN (12.03.)- SOLUN - BEOGRAD
  Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni odlazak do manastira Sveti Dionisije i vidikovca Stavros na planini Olimp. Jedinstven ambijent u kome je manastir smešten otkriva duhovnost ovog svetog mesta, dok se sa vidikovca pruža predivan pogled na rivijeru. Putnici koji ne koriste fakultativni izlet imaju slobodno vreme u Olimpic Beach. Polazak ka Srbiji. Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

   

  CENA ARANŽMANA: 79€ /po osobi

   

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  Prevoz autobusom visoke turističke klase (full oprema, klima, TV, video, DVD, mikrofon)
  Smeštaj u Olympic Beach na bazi dva noćenja sa doručkom u Hotelu Banbus, u 1/2, 1/3-krevetnim sobama
  Poseta i obilazak Soluna
  Usluge turističkog vodiča tokom celog trajanja putovanja
  Troškovi organizacije putovanja

   

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:
  Fakultativni izlet do planine Olimp -10 eur
  Fakultativni izlet do Meteora sa posetom Velikim Meteorima–cena 25 eur za odrasle, 20 eur za decu do 10 godina ( u cenu je uključena ulaznica za manastir Veliki Meteori)
  Grčko veče – večera + muzički program- 20 eur po osobi
  Inostrano zdravstveno osiguranje
  Nepomenute usluge i individualne troškove

   

  PREPORUKA AGENCIJE: Hotel Banbus nudi mogu mogućnost doplate za večeru u iznosu od -5 eura po osobi dnevno.
  NAPOMENA: * Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa, minimum prijavljenih putnika za realizaciju fakultativnih izleta je 35 putnika.

   

  NAČINI PLAĆANJA: Aranžman plativ isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK BANK na dan uplate
  Gotovinski: 40% prilikom rezervacije ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
  Putem kreditnih kartica (VISA, VISA ELECTRON, DINA CARD)
  Odloženo plaćanje: avans u iznosu od 40% prilikom rezervacije, a ostatak u dve jednake mesečne rate čekovima građana datumiranima 15-tog u mesecu uz obezbeđenje plaćanja (deponovanje minimum 10 dana pre početka aranžmana)

   

  VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja, autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju I kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta , ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

   

  Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska
  Aranžman je rađen na bazi minimum 40 putnika
  Organizator putovanja TA”Banbus”
  Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA”Banbus” usaglašeni sa YUTA standardima

  leto 2017 banbus

  bojovicdejan.com