telefonfacebook

  Severna Grčka - 1. maj

   

  PETODNEVNI ARANŽMAN (TRI NOĆENJA SA DORUČKOM) AUTOBUSKI PREVOZ

   

  1.DAN (28.04.)- BEOGRAD

  Polazak u večernjim časovima. Vožnja kroz Srbiju I Makedoniju, uz kraća usputna zadržavanja zbog obavljanja graničnih formalnosti.

  1. DAN (29.04.)- OLYMPIC BEACH

  Dolazak u Olympic Beach. Smeštanje u hotel. Slobodno vreme za individualnu šetnju i razgledanje. Noćenje.

  1. DAN (30.04.)– OLYMPIC BEACH – METEORI

  Doručak. Fakultativni odlazak na celodnevni izlet do Meteora. Vožnja kroz klanac Tempi i poseta crkvi Svete Petke. Nastavak puta do Kalambake i obilazak radionice ikona. Potom nastavak do manastira Veliki Meteori. Jedan od šest, a ujedno i najveći manastir Meteora, građen je sredinom četrnaestog veka, a kao jedan od dvojice osnivača pominje se Jovan Uroš Nemanjić, odnosno monah Joasaf. Obilazak manastirskog kompleksa i slobodno vreme. Povratak ka Olympic Beachu. Noćenje.

  4.DAN (01.05.)- OLYMPIC BEACH – SOLUN

  Doručak. Polazak na fakultativni izlet do Soluna. Odlazak do Zejtinlika-groblja srpskih vojnika iz I svetskog rata. Zatim odlazak na organizovano panoramsko razgledanje grada: Obilazak Bele kule, crkve Svetog Dimitrija, Galerijusovog slavoluka, Rotonde, statue Aleksandra Velikog. Slobodno vreme za individualna razgledanja ili šoping. U popodnevnim časovima povratak ka Olympic Beachu. Slobodno vreme. Noćenje.

  5.DAN (02.05.)– BEOGRAD

  Doručak. Napuštanje hotela. Polazak ka Srbiji. Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

   

  CENA ARANŽMANA: 78 € /po osobi

  Termin polaska: 28.04-02.05.2018.

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • Prevoz autobusom visoke turističke klase (full oprema, klima, TV, video, DVD, mikrofon)
  • Smeštaj u Olympic Beachu na bazi tri noćenja sa doručkom u „Hotel Banbus“  u 1/2, 1/3-krevetnim sobama
  • Usluge turističkog vodiča tokom celog trajanja putovanja
  • Troškovi organizacije putovanja

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • Fakultativni izlet do Meteora sa posetom Velikim Meteorima–cena 25 eur za odrasle, 20 eur za decu do 10 godina ( u cenu uključena ulaznica za manastir Veliki Meteori)
  • Fakultativni izlet do Soluna 10 eur
  • Grčko veče u taverni 20 eur (minimum 25 osoba)
  • Putno zdravstveno osiguranje
  • Individualni troškovi

  NAPOMENE: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od: troškova, rezervacija, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 20 plativih putnika.

  NAČIN PLAĆANJA: isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK BANKE na dan uplate

  • Gotovinski: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
  • Putem kreditnih i platnih kartica ( VISA, DINA, MASTER, MAESTRO CARD)
  • Odloženo plaćanje: 40% gotovinski prilikom rezervacije, ostatak čekom u jednoj mesečnoj rati

   ( deponovanje čeka najkasnije 10 dana pre početka aranžmana, a realizacija čeka najkasnije mesec dana nakon realizacije aranžmana)

  POPUSTI I DOPLATE:

  • Dete do 2 godine gratis u zajedničkom ležaju i nema sedište u autobusu
  • Za dete od 2 do 10 godina na sopstvenom ležaju cena aranžmana eur 40
  • Za dete od 2 do 10 godina na zajedničkom ležaju cena aranžmana eur 25
  • Doplata za 1/1 sobu 50% od cene aranžmana

  VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja, autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju I kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta , ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

  Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Aranžman je rađen na bazi minimum 40 putnika.

  Organizator putovanja TA”Banbus”

  Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA”Banbus” usaglašeni sa YUTA standardima

   

  leto 2017 banbus

  bojovicdejan.com