telefonfacebook

  Sajam poljoprivrede u Solunu

   

  SOLUN -“ Agrotica” 2018

  SAJAM POLJOPRIVREDE
  Agrotica” u Solunu je medjunarodna izložba poljoprivrednih mašina, opreme i materijala i jedan od najvećih sajmova ove vrste na svetu. Na ovom važnom sajmu posetioci mogu videti najnovija dostignuća tehnologije i nauke za poljoprivredni sektor.

   

  POLAZAK 01.02.2018.GOD.
  POVRATAK- 05.02.2018.GOD

   

  1. DAN-01.02.2018.BEOGRAD
  Polazak u večernjim satima sa dogovorenog mesta.Putovanje kroz Makedoniju ka graničnom prelazu EVZONI. Po ulasku u Grčku na 80km. od Soluna nalazi se Olympic Beach omiljeno i poznato letovalište , a vaša krajnja destinacija.
  2. DAN 02.02.2018.SOLUN- OLYMPIC BEACH
  U jutarnjim satima dolazak u SOLUN. Zajednički odlazak na jedan od prestižnih medjunarodnih sajmova poljoprivrede - AGROTICA. Individualni obilazak sajamske izlozbe ili slobodno vreme u Solunu. Po završenom obilasku u popodnevnim satima okupljanje putnika kod Bele kule I nastavak putovanja do Olymic Beach. Po dolasku smestaj u hotel Banbus-3* . Slobodno vreme.Noćenje.
  3. DAN 03.02.2018. OLYMIC BEACH-SOLUN
  Doručak. Nakon doručka polazak za SOLUN. Po dolasku planiran je panoramski obilazak grada : ODOS IGNACIJA, najmodernija i najduža ulica u Solunu sa vrednim spomenicima- GALERIJEV SLAVOLUK i CRKVA ROTONDA/cr Svetog Djordja/, zatim BAZILIKA SV. DIMITRIJA, SV. SOFIJE I BELA KULA. Poseta SRPSKOM VOJNIČKOM GROBLJU na ZEJTINLIKU, poslednjem utočištu 8000 naših ratnika iz I sv. rata. Slobodno vreme za individualno razgledanje I šoping. U kasnim popodnevnim satima povratak u Olympic Beach . Slobodno vreme za odmor. FAKULTATIVNI ODLAZAK u grčku tavernu na večeru I muzički program,. Povratak u hotel. Noćenje.
  4. DAN 04.02.2018.METEORI KALAMBAKA SV.PETKA
  Doručak. Po završenom doručku planiran je odlazak na Meteore.Uz laganu vožnju dolinom Tembi dolazak do Kalambake, grada koji se nalazi u podnožju METEORA - čudesnih staništa monaha podignutih na rubovima strmih litica, Panorama METEORA. Po dolasku na lokalitet planirana je poseta i obilazak manastira PREOBRAŽENJE na VELIKOM METEOROMU. Po završenom razgledanju povratak do Kalambake gde je planirana pauza . U ranim popodnevnim satima polazak ka graničnom prelazu Evzoni. Planiran je kraći odmor u idiličnom ambijentu doline reke Pinios, kod crkve Sv. Petke, mestu lokalnih hodočašća. Nastavak putovanja ka Srbiji.
  5. DAN 05.02.2018. BEOGRAD
  Očekivani dolazak u Beograd je u jutarnjim satima.

   

  CENA ARANŽMANA: 109 eur

   

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  Prevoz novim visokopodnim turističkim autobusima (full oprema, klima, tv, video,dvd,mikrofon)
  Smeštaj na bazi 2 NOĆENJA SA DORUČKOM( doručak- samoposluzivanje,) u hotelu BANBUS 3*ILI
  SLIČAN - Olymic Beach u 1/2; 1/3;– krevetnim sobama sa TWC, TV..
  Obilazak Meteora
  Ulaznice za sajam
  Usluge turističkog pratioca grupe tokom celog trajanja ekskurzije
  Troškove organizacije programa.

   

  ARANŽMAN NE OBUHVATA :
  Večera I muzički program u Taverni cena 20 eura po osobi. Prijava u agenciji. Minimum za odlazak 40pax
  Putno zdravstveno osiguraje po uslovima DUNAV osiguranja.
  Individualni troškovi.

   

  NAČIN PLAĆANJA: isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK BANKE na dan uplate

   

  NAPOMENE: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od: troškova, rezervacija, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

   

  USLOVI PLAĆANJA: isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK BANKE na dan uplate
  Gotovinski: 40% do polaska (44eur), ostatak od 60%(65 Eur) odloženo na tri ( mesecne rate)
  VAŽNO:. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju I kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta , ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

   

  Program putovanja je rađen na bazi minimum 40 putnika
  Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
  Organizator putovanja TA”Banbus”
  Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA”Banbus”

   

  leto 2017 banbus

  bojovicdejan.com