telefonfacebook

  Paralia - Prvi maj

   

   

   

  PETODNEVNI ARANŽMAN (TRI NOĆENJA) AUTOBUSKI PREVOZ

   

  1.DAN (27.04.)- BEOGRAD-PARALIA
  Polazak iz Beograda sa parkinga kod Sajma u večernjim časovima. Vožnja kroz Srbiju I Makedoniju, uz kraća usputna zadržavanja zbog obavljanja graničnih formalnosti.
  2. DAN (28.04.)- PARALIA
  Dolazak u Paraliju u prepodnevnim časovima. Smeštanje u hotel. Slobodno vreme. Fakultativno prisustvo dnevnoj (Welcome party) i noćnoj (White love party) žurci. Noćenje.
  3. DAN (29.04.)– PARALIA – Solun
  Mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do Soluna. Odlazak do Zejtinlika-groblja srpskih vojnika iz I svetskog rata. Zatim odlazak na organizovano panoramsko razgledanje grada: Obilazak Bele kule, crkve Svetog Dimitrija, Galerijusovog slavoluka, Rotonde, statue Aleksandra Velikog. Slobodno vreme za individualna razgledanja ili šoping. Fakultativno prisustvo dnevnoj (90th Party) i noćnoj (One life party) žurci. Noćenje.
  4.DAN (30.04.)- PARALIA
  Fakultativno prisustvo dnevnoj (Graffit party) i noćnoj (Elegance party) žurci. Noćenje.
  5.DAN (01.05.) -PARALIA– BEOGRAD
  Napuštanje hotela. Polazak ka Srbiji. Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

   

  CENA ARANŽMANA: 59 € /po osobi
  Termin polaska: 27.04.-01.05.2018.

   

  SEKA ALEKSIĆ
  LEXINGTON BAND

   

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  Prevoz autobusom visoke turističke klase (full oprema, klima, TV, video, DVD, mikrofon)
  Smeštaj u Paraliji na bazi tri noćenja u Hotelu „Kozani“ u 1/2, 1/3-krevetnim sobama
  Usluge turističkog vodiča tokom celog trajanja putovanja
  Troškovi organizacije putovanja

   

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  Izlet do Soluna (plaćanje u agenciji prilikom rezervacije aranžmana) 10 eur
  Balkan fun party narukvicu (zbog ograničenog broja plaćanje u agenciji prilikom rezervacije aranžmana)
  Obaveznu boravišnu taksu (Boravišna taksa Od 01.01.2018. u hotelima predviđeno je naplaćivanje boravišnih taksi. Iznos će se razlikovati prema kategorizaciji hotela. Cene se odnose po smeštajnoj jedinici dnevno.
  -Takse u hotelima kategorizacije 1* i 2* iznosiće 0,50eura dnevno po sobi.
  -Takse u hotelima kategorizacije 3* iznosiće 1,50 eura dnevno po sobi.
  Doplata za polupansion
  Putno zdravstveno osiguranje
  Individualni troškovi

   

  NAČIN PLAĆANJA: isključivo u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu AIK BANKE na dan uplate
  Gotovinski: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
  Putem kreditnih i platnih kartica ( VISA, DINA, MASTER, MAESTRO CARD)

   

  POPUSTI I DOPLATE:
  Doplata za 1/1 sobu 50% od cene aranžmana

   

  VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja, autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju I kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta , ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

   

  Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Aranžman je rađen na bazi minimum 60 plativih putnika.
  Organizator putovanja TA”Banbus”
  Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA”Banbus” usaglašeni sa YUTA standardima

  leto 2017 banbus

  bojovicdejan.com