Manasija - Resavska pećina - Lisine

 

 

Polazak iz Beograda u 8 časova. Vožnja autoputem prema Despotovcu. Dolazak do manastira Manasija. Ovaj manastir je jedan od najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne kulture i najznačajnija građevina koja pripada takozvanoj „Moravskoj školi. Podigao ga je despot Stefan Lazarević, poznat i kao Visoki Stefan, čije se mošti, po mišljenju nekih stručnjaka, nalaze u južnom delu crkve ispod bele mermerne ploče. Gradnja je trajala između 1407. i 1418. godine. Odmah posle osnivanja, Manasija je postala kulturni centar srpske despotovine. Njena „Resavska škola“ bila je prepisivačka radionica i bila je izvor pisanih dela i prevoda i posle pada despotovine, kroz ceo 15. i 16. vek.
Nastavak putovanja prema Resavskoj pećini. Jedna od najstarijih ispitanih pećina u našoj zemlji, stara je oko 80 miliona godina, dok se stari nakit u pećini procenjuje na 45 miliona godina. Temperatura je konstantna i iznosi 7°C, dok vlažnost vazduha varira od 80-100%. Unutrašnjost pećine obiluje brojnim i raznovrsnim dvoranama, kanalima, galerijama, stubovima, stalaktitima, stalagmitima, draperijama i okamenjenim vodopadima. Nakit pećine počinje od samog ulaza koji se nalazi na 485 m n.v. Nakit nastaje rastvaranjem kalcijum karbonata, a boja zavisi od minerala kroz koji prođe voda. Nakit se pojavljuje u tri boje, a to je crvena, žuta i bela. Najdominantnijia je crvena boja koja potiče od oksida gvožđa, bela potiče od kristalnog kalcijuma, a žuta od primesa gline. Nakon posete odlazak do vodopada Veliki Buk.
Lisine se nalaze na desetak minuta vožnje od Resavske pećine. Visine je preko 20 metara i smatra se jednim od najviših vodopada u Srbiji. Najlepši je u proleće jer se tada može videti sa najviše vode, ali u njegovim čarolijama se može uživati i za vreme letnjih vrućina. Zaštićen je kao spomenik prirode.
Boravak u bajkovitom restoranu kod vodopada uz fakultativni ručak. Slobodno vreme za šetnju I razgledanje. Povratak za Beograd oko 18 časova. Dolazak u večernjim časovima.

 

 

TERMIN POLASKA: 20.10.2018.

CENA ARANŽMANA: 1.490,00 dinara/po osobi

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
Prevoz autobusom visoke turističke klase (full oprema, klima, tv, video, dvd, mikrofon)
Usluge turističkog vodiča tokom celog trajanja putovanja
Troškovi organizacije putovanja
Ulaznica Resavska pećina

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
Ručak u restoranu Lisinski raj 850 dinara
Individualni troškovi
Nepomenute usluge

 

NAČINI PLAĆANJA:
Plaćanje do polaska, gotovinski, čekovima (deponovanje čeka najkasnije 5 dana pre početka aranžmana, a realizacija čeka najkasnije mesec dana nakon realizacije aranžmana), putem platnih i kreditnih kartica (VISA, DINA, MASTER, MAESTRO CARD)

 

Aranžman rađen na bazi minimum 70 putnika.
Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Organizator putovanja TA”Banbus”
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA”Banbus” usaglašeni sa YUTA standardima

leto 2017 banbus

© 2017 Banbus - Licenca OTP 34/2010 od 28.01.2013 - Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera.