Fruškogorski manastiri

Na prostoru 50 km dužine i 10 km širine, na sremskoj planini Fruška gora, smešteno je 16 srpskih pravoslavnih manastira, podignutih u kasnom srednjem veku, kada se težište srpske kulture pod naletom Turaka premestilo u ondašnju južnu Ugarsku. Ova jedinstvena kulturno-istorijska celina proglašena je za kulturno dobro od izuzetnog značaja za Srbiju.Većina manastira sagrađena je pod uticajem moravske i raške graditeljske škole, a vremenom su radikalno rekonstruisani. Prilikom obnove, crkve su dobile visoke višespratne zvonike sa baroknim oblicima i plastikom, a u unutrašnjosti – velike i složene barokne ikonostase, koje su oslikali najbolji srpski slikari tog vremena. Od zapada ka istoku nalaze se manastiri: Privina Glava, Divša, Kuveždin, Petkovica, Šišatovac, Bešenovo, Mala Remeta, Beočin, Rakovac, Jazak, Vrdnik, Staro Hopovo, Novo Hopovo, Grgeteg, Velika Remeta i Krušedol.
Polazak iz Beograda, sa parkinga kod Sajma u 08:00 časova. Put vodi ka Fruškoj gori, gde ćemo obići 3 manastira. Manastir KRUŠEDOL osnovan početkom XVI veka, kao zadužbina poslednjeg srpskog despota Đorđa Brankovića, obnovljen je u XVIII veku. Ovde su sahranjene slavne ličnosti srpske istorije kao što su: Arsenije III Čarnojević, Kralj Milan i knjeginja Ljubica Obrenović Manastir HOPOVO izgrađen u XVI veku i po predanju delo sremskih Brankovića. U manastiru je memorijalni muzej Dositeja Obradovića, gde je započeo svoje monaške dane. Manastir GRGETEG osnovan je u petnaestom veku, nalazi se na putu koji vodi prema Stražilovu. Nastavak puta prema SREMSKIM KARLOVCIMA. Razgledanje grada i slobodno vreme. Polazak za Beograd oko 18h. Dolazak u Beograd u večernjim satima.

 

TERMIN POLASKA: 28.10.2018.
CENA ARANŽMANA: 1.190,00 din/po osobi

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
Prevoz autobusom visoke turističke klase (full oprema, klima, TV, video, DVD, mikrofon)
Usluge turističkog vodiča tokom trajanja putovanja
Programski obilasci
Troškovi organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
Putno zdravstveno osiguranje
Individualni troškovi

 

NAČIN PLAĆANJA: isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK BANKE na dan uplate
Gotovinski: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
Putem kreditnih i platnih kartica ( VISA, DINA, MASTER, MAESTRO CARD)
Odloženo plaćanje: 40% gotovinski prilikom rezervacije, ostatak čekovima u tri mesečne rate (deponovanje čeka najkasnije 10 dana pre početka aranžmana, a realizacija čeka najkasnije mesec dana nakon realizacije aranžmana)

 

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja, autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju I kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta , ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne

leto 2017 banbus

© 2017 Banbus - Licenca OTP 34/2010 od 28.01.2013 - Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera.