Banbus Family

 

BANBUS Family –  nalazi se u Olympic Beach, na 450m od plaže. Raspolaže 1/4 I 1/5 apartmanima. Apartmani poseduju odvojene kuhinje sa rešoom, frižiderom I osnovnim posuđem. Kupatilo je odvojeno. Poseduje prostoriju za odlaganja prtljaga prilikom smene. Posteljina I peškiri se menjaju na 5 dana. Preporuka za porodice sa decom svih uzrasta, takođe I omladinu.

 

 

 

CENA PO OSOBI ZA 10 NOĆENJA SA DORUČKOM

 

Datum polaska Beograd

19.05

29.05

08.06

18.06

28.06

05.07

12.07

19.07

26.07

02.08

07.08

17.08

27.08

06.09

16.09

26.09

 

Datum povratka Grčka

30.05

09.06

19.06

29.06

06.07

17.07

20.07

27.08

03.08

08.08

18.08

28.08

07.09

17.09

27.09

07.10

 

                    Tip sobe

Termin

20.05

30.05

09.06

19.06

29.06

06.07

13.07

20.07

27.07

03.08

08.08

18.08

28.08

07.09

17.09

27.09

 

30.05

09.06

19.06

29.06

06.07

13.07

20.07

27.07

03.08

08.08

18.08

28.08

07.09

17.09

27.09

07.10

 

Br.noćenja

10

10

10

10

7

7

7

7

7

5

10

10

10

10

10

10

 
 

1/5app

Noćenje sa doruckom

69*

89*

115*

135

 prodato

 prodato

prodato 

prodato 

prodato

prodato 

145

prodato

135

105

99*

69*

 
 

1/4app

Noćenje sa doručkom

79*

99*

125*

155

 prodato

 prodato

 prodato

prodato 

prodato 

 prodato

165

prodato

145

125

109*

79*

 
 

1/3 app

Noćenje sa doruckom

89*

119*

135*

165

prodato 

prodato 

prodato 

prodato 

prodato 

prodato 

185

prodato

185

135

119*

99*

 

NAPOMENA:smene sa zvezdicom* u tabeli ne podležu nikakvim umanjenjima
NAPOMENA –” BANBUS Family” nudi mogućnost doplate za polupansion ; puni pansion kao i A la carte ishrana (izbor jela s jelovnika od strane gosta)
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom, deviznom kursu poslovne banke – AIK BANKE na dan uplate.
NAČIN PLACANJA: 30% od cene aranžmana prilikom rezervacije, a ostatak : najkasnije do 15 dana pre polaska ili na rate čekovima građana do 30.novembra 2018.god.; ili platnim karticama; ili putem administrativne zabrane do 30.novembra 2018 god.

 

PROGRAM PUTOVANJA ZA PUTNIKE KOJI KORISTE AUTOBUSKI PREVOZ:
1.dan – Polazak iz Beograda – Parking kod sajma u 19:00h. Putovanje autoputem Beograd – Niš sa povremenim pauzama i sakupljanjem putnika. Oko 23:00h pauza od 45 min . Nastavak putovanja preko Makedonije i Grčke, sa zaustavljanjem radi graničnih formalnosti. Noćna vožnja.
2-11.dan – Dolazak u mesto odredišta u prepodnevnim satima i smeštaj u izabrane objekte od 14:00h. Boravak na bazi izabrane usluge.12.dan – Napustanje studia do 09:00h. Slobodno vreme do polaska. Polazak za Beograd u 18.15h. po lokalnom vremenu.13.dan – Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima. Kraj usluge.

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
smeštaj na bazi 10 noćenja sa doručkom u izabranom objektu u 1/4 I 1/5 apartmanima;
usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera tokom boravka;
troškove organizacije i vođstvo puta;

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje ( mogućnost grupnog osiguranja po uslovima DUNAV osiguranja, mogućnost individualnog osiguranja po uslovima DUNAV osiguranja.
Boravišna taksa Od 01.01.2018. u hotelima predviđeno je naplaćivanje boravišnih taksi. Iznos će se razlikovati prema kategorizaciji hotela.

 

Cene se odnose po smeštajnoj jedinici dnevno.
Takse u hotelima kategorizacije 1* i 2* iznosiće 0,50 do 1 eura dnevno po sobi.
Takse u hotelima kategorizacije 3* iznosiće 1,50 do 3 eura dnevno po sobi.
Nepomenute usluge - individualne troškove.
Prevoz na relacijii Beograd– Olympic Beach–Beograd; Prevoz se obavlja autobusima visoke turističke klase, po najvišim evropskim standardima sa klimom, audio/video opremom...;

 

Cena autobuskog prevoza za korisnike smeštaja: za odrasle - povratna autobuska karta iznosi 50€, a za decu do 10 godina karta je 35€. Deca do 2 godine starosti ne plaćaju autobusku kartu, ali nemaju sopstveno sedište. Za putnike iz Niša – 45 eur - povratna karta, 30 eur – jedan pravac. deca do 10 g. 30 – povratna karta, 25 eur – jedan pravac.

 

CENA KARTE ZA PUTNIKE KOJI KORISTE SAMO USLUGU PREVOZA:
iz Beograda – 60 eur - povratna karta, 45 eur – jedan pravac.
deca do 10 g. 45 eur. povratna karta. 35 eur – jedan pravac.
iz Niša – 50 eur - povratna karta, 35 eur – jedan pravac.
deca do 10 g. 35 – povratna karta, 30 eur – jedan pravac.

 

POPUSTI I DOPLATE NA CENU ARANŽMANA:
dete do 2 godine –gratis u zajedničkom ležaju.
dete od 2-7 godina u zajedničkom ležaju plaća 50% cene iz tabele ,osim za smene označene zvezdicom gde plaćaju punu cenu aranžmana; zajednički ležaj može koristiti samo jedno dete do 7 godina sa odraslom osobom ili dvoje dece do 7 godina.
deca od 2-10 godina u sopstvenom ležaju imaju popust 20 eur na kompletan aranžman, osim za smene označene zvezdicom gde plaćaju punu cenu aranžmana iz cenovnika.
doplata za 1/1 – Za smene bez zvezdice: 70 % od cene aranžmana po osobi, umanjen za visinu doručka od 25 €. Za smene sa zvezdicom doplata je 70% od ukupne cene aranžmana.
doplata za dodatno sedište u autobusu za sve putnike koji koriste uslugu prevoza aranžmana je 35 eur/po osobi.

 

SMEŠTAJ: Podrazumeva boravak u 1/4 i 1/5 apartmanima na bazi 10 noćenja sa doručkom. Smeštajnu jedinicu čini jedna prostorija sa datim brojem ležajeva, kuhinja u okviru iste prostorije opremljenja posuđem, kupatilo i terasa. Napominjemo da se u praksi često dogđa da iako je rezervisana dvokrevetna smeštajna jedinica, bude obezbeđena soba sa više kreveta, te se u tom slučaju smatra da je organizator ispunio svoju obavezu iz ugovora, a stranka ovim obaveštena o mogućnosti postojanja više kreveta u smeštajnoj jedinici. Gosti su dužni da sami vode računa o higijeni i poštuju kućni red. Mere kreveta u Grčkoj se razlikuju od naših standarda, npr.standard za normalan krevet je širine od 75–90cm. Napominjemo da WiFi zbog opterećenosti mreže u nekom periodu može doći do otežane komunikacije. Opisi smeštaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta.U slučaju neadekvatnog smeštaja ili drugog problema, mole se putnici da se obrate predstavniku agencije na destinaciji.

 

NAPOMENA:
Organizator putovanja zadrzava pravo da na osnovu posebne odluke odobri popuste i proda svoje slobodne kapacitete po cenama nižim od onih u cenovniku. Putnici koji su uplatili aranžman po ovom cenovniku u tom slučaju nemaju pravo da potražuju nadoknadu za razliku u ceni. Posebna odluka biće istaknuta u agenciji i na zvaničnom sajtu agencije u vidu: First Minute, Last Minute, Popusti...
Putnici su dužni da se informišu o mestu i vremenu polaska na putovanje 1 dan pred polazak na put. Na polazak naznačen u tabeli, treba doći najkasnije 30 minuta pre naznačenog vremena polaska.
Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), bolest ili fizičke nedostatke putnika, kao i vreme uplate. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli. Putnik moze da rezerviše ,,Željeno sedište’’ u autobusu uz doplatu od 5 EUR-a, i takvi zahtevi se podnose i uplaćuju prilikom prijave aranžmana.
Prtljag putnika je ograničen na: 1 putni kofer (torbu) i 1 ručni prtljag po putniku. Organizator nije u obavezi da obezbedi prevoz ili prenos prtljaga od/do mesta parkiranja autobusa do smeštajnog objekta. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima tokom putovanja i za vreme boravka. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu ili u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niti prevoznik niti agencija ne odgovara za isto. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (tuče, krađe...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja.Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju itd.) informišu na sajtu Delegacije EU www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost.Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. U slucaju promena na monetarnom trzistu, trzistu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadrzava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre pocetka putovanja. Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.
Mole se putnici da pažljivo pročitaju Program putovanja i Opšte uslove putovanja je su oni sastavni deo Ugovora o putovanju i obavezujući su za obe ugovorene strane.
Organizator putovanja TA”Banbus”
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA”Banbus” usaglašeni sa YUTA standardima

leto 2017 banbus

mapa mesta

© 2017 Banbus - Licenca OTP 34/2010 od 28.01.2013 - Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera.